Ewa Piątak

Ewa Piątak

Ewa Piątak, prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 10570. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ( 1999 – 2004 ). W 2004 roku zdała egzamin państwowy na doradcę podatkowego i w dniu 6 listopada 2006 roku, po odbyciu dwuletnich praktyk, została wpisana na listę doradców podatkowych. Zajmuje się doradztwem podatkowym ( w tym reprezentowaniem przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi ), audytami podatkowymi, doradztwem księgowym, a także usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Świadczy usługi w języku polskim i niemieckim.

Zakres zadań:

usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

audyty podatkowe

doradztwo podatkowe i księgowe (także w siedzibie Klienta)

Galeria