Anti-money laundering (AML)

Oferujemy profesjonalne kompleksowe usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:

·         ocenę zgodności instytucji obowiązanej z regulacjami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na poziomie polityk i procedur, procesów oraz systemów;

·         wsparcie klientów w interpretacji oraz wdrażaniu wymogów regulacyjnych;

·         ocenę ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu instytucji;

·         wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, szkoleniach itp.;

·         wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi;

·         szkolenia dla pracowników zaangażowanych w realizację obowiązków w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

·         wsparcie w Indentyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego (UBO).