Ochrona danych osobowych

Doświadczenie zdobyte przy stosowaniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wykorzystujemy przy przygotowaniu podmiotów publicznych oraz prywatnych do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) orazustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Posiadamy doświadczenie przy wykonywaniu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), które pozwala nam na rzetelne wywiązywanie się z zadań nałożonych na Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do podstawowych czynności przez nas oferowanych w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy:

przygotowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych (aktualnie: Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, udokumentowanie oceny ryzyka).

przeprowadzanie audytu,

szkolenia,

doradztwo związane ze stosowaniem unijnych i krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

wykonywanie obowiązków Inspektorów ochrony danych przez współpracowników Spółki.