Prowadzenie księgowości

Oferujemy:

prowadzenie ksiąg rachunkowych,

prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR),

prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),

prowadzenie ewidencji dla celów VAT łącznie ze sporządzaniem oraz elektronicznym wysyłaniem deklaracji oraz JPK.