Oferta

Kancelaria Prawno-Podatkowa Piątak i Wspólnicy Usługi i Szkolenia Sp. z o.o.

 • Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych (RODO)
 • Usługi szkoleniowe
 • Przeprowadzanie audytów
 • Doradztwo w sprawach dotyczących zamówień publicznych
 • Kompleksowa pomoc przy prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • AML

Kancelaria Doradcy Podatkowego

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • Pomoc przy rozpoczynaniu działalności i jej przekształcaniu
 • “CIT Estoński

Kancelaria Radcy Prawnego

 • Prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych
 • Windykacja wierzytelności
 • Przygotowywanie projektów umów, regulaminów lub innych wewnętrznych dokumentów
 • Doradztwo w sprawach pracowniczych
 • Usługi prawne